Kontakty

22 598 71 00
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 17.00
W dni ustawowo wolne od pracy nasze biuro pozostaje nieczynne.
W piątek 19.10.2018 roku nasze Biuro Obsługi Klienta będzie czynne do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.
Masz kłopoty ze spłatą pożyczki?
Zadzwoń pod numer 22 598 71 10
lub napisz do nas

lub
KRS:
0000604092
NIP:
525-26-48-795
REGON:
363793657
Adres:
Al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa
Interesuje Cię współpraca partnerska?
Napisz do nas [email protected]
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INCREDIT:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  • 1) administratorem danych osobowych Klientów jest Incredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;

  • 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];

  • 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  • 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

  • 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  • 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  • 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  • 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

  • 4) w związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Klienta danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasz program ocenia, czy możemy przyznać Klientowi kredyt konsumencki. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Klienta informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustalamy, czy umożliwienie Klientowi skorzystania z usługi nie stanowi dla nas nadmiernego ryzyka. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numer infolinii: 22 101 04 00.